grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Impresum

Internet portal lokalne uprave Opštine Herceg-Novi
Podržane veb adrese: www.hercegnovi.me .


Autor i uređivač:

Služba za zajedničke poslove i informacione sisteme Opštine Herceg-Novi

 

Literatura:
"Herceg-Novi – istorijske bilješke", Tomo K.Popović, 1924.
"Herceg-Novi", monografija povodom 600 godina osnivanja Herceg-Novog, 1982.
"Herceg-Novi: 22 sage o kulturnom blagu" Lazar Seferović, 2006.

 

Tekstovi, fotografije, grafički prilozi:
Organi i službe lokalne uprave,
privredna društva i ustanove čiji je osnivač
Skupština opštine Herceg-Novi.

Fotografije: Miodrag Gabo Golubin, Miloš Samardžić, Nenad Vitomirović