grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

XVI redovna sjednica Skupštine opštine 26. aprila

skupstinaNSLPredsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Nikola Samardžić sazvao je XVI redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za 26. April 2021. godine.

Sjednica će biti održana u Dvorani Park sa početkom u 10 časova.
Na predloženom dnevnom redu nalazi se 26 tačaka:
- Izvod iz Zapisnika sa III sjednice po hitnom postupku Skupštine opštine Herceg Novi održane 29.01.2021.godine.
1. Predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.
2. Predlog Odluke o određivanju alternativnog smještaja.
3. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
4. Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju.
5. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne infrastrukture u selu Kameno.
6. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa – Ilijinog parka u Igalu.
7. Predlog Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.
8. Predlog Odluke o učešću predstavnika nevladnih organizacija u radnim grupama.
9. Predlog Odluke o donošenju Strategije zapošljavanja Opštine Herceg Novi 2021.- 2025.godine.
10. Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanju članskog doprinosa u Turističkoj organizaciji Opštine Herceg Novi.
11. Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u imovini Opštine Herceg Novi putem javnog nadmetanja.
12. Predlog Odluke o konstituisanju stvarne nadležnosti u korist DOO „CEDIS“ iz Podgorice radi postavljanje elektro vodova i izgradnje objekata u dijelu katastarske parcele br.130 u KO Radovanići.
13. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ br. 03/11, 08/17 i 44/17).
14. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica pojedinih kategorija obveznika na teritoriji Opštine Herceg Novi („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.9/06).
15. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o postavljanju, građenju privremenih objekata montažnog karaktera („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.34/14).
16. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o postavljanju, građenju privremenih objekata montažnog karaktera („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.37/14).
17. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave u 2020.godini.
18. Plan pripreme turističke sezone 2021.godine.
19. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2020.godinu.
20. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem DOO „Čistoća“ Herceg Novi za 2020.godinu.
21. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem „Komunalno stambeno“ DOO Herceg Novi za 2020.godinu.
22. Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem JUK „Herceg fest“ Herceg Novi za 2020.godinu.
23. Izvještaj o radu sa Bilanskom stanja i uspjeha DOO „Sportski centar Igalo“ Igalo za 2020.godinu.
24. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi za 2020.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2020.godinu.
25. Izbor i imenovanja:
- Predlog Odluke o prestanku mandata članu Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi DOO;
- Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne Komisije Herceg Novi u stalnom sastavu.
26. Odbornička pitanja i odgovori.
Materijal za XVI redovnu sjednicu možete preuzeti ovdje.

Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća možete preuzeti ovdje.