grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

XVI redovna sjednica Skupštine opštine: Proširenje dnevnog reda

NAs02072020Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Nikola Samardžić uputio je odbornicima predloge za proširenje dnevnog reda XVI redovne sjednice lokalnog parlamenta zakazane za 26. april 2021. godine, sa početkom u 10 časova u Dvorani Park.

 Predlog je upućen prema zahtjevu Predsjednika Opštine, a sadrži sledeće tačke:

  1. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - lokalnog puta na Luštici;
  2. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa — trafostanice DTS "PODI NOVA” sa priključnim 10 kV kablovskim vodom;
  3. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa — uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji RSS „Njivice“;
  4. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa —sportskog objekta u Sutorini;
  5. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa — lokalnog puta na Toploj I, na potezu od Njegoševe ulice kod zgrade „Novljanke“ do Šetališta Pet Danica;
  6. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa — lokalnog puta u Zelenici;
  7. Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - kanalizacione infrastrukture na Podima;
  8. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa — kanalizacione infrastrukture na Luštici;
  9. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Herceg Novi za period od 2019. godine do 2024.godine („Sl.list Crne Gore- opštinski propisi“ br. 22/ 1 9, 36/20);
  10. Predlog Programa podizanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Herceg Novi. 

Materijal za XVI redovnu sjednicu možete preuzeti оvdje.