grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Radna tijela Skupštine

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Skupštine, obrazuju se odbori i savjeti.

 

 

1. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANjA
 
- Mirko Džuović, predsjednik
- Boris Seferović, član
- Jovan Subotić, član
- Saša Kulinović, član
- Dragan Janković, član
- Ranko Konjević, član
- Aleksandar Škobalj, član
 
2. ODBOR ZA STATUT I PROPISE
 
- Mirko Džuović, predsjednik
- Vladana Kundačina, član
- Simonida Kordić, član
- Savo Marić, član
- Dragana Stanišić, član
- Dragan Janković, član
- Andrija Radman, član
 
3. ODBOR ZA TURIZAM I PRIVREDNI RAZVOJ
 
- Nikola Samardžić, predsjednik
- Milan Bošković, član
- Simonida Kordić, član
- Zinaida Miljković, član
- Mladne Ivanović, član
- Borivoj Vuković, član
 
4. ODBOR ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST
 
- Živko Krunić, predsjednik
- Đorđe Vasilevski, član
- Milan Bošković, član
- Saša Kulinović, član
- Aleksandar Škobalj, član
- Ranko Konjević, član
- Mladen Kadić, član
 
5. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 
- Tamara Vujović, predsjednik
- Đorđe Vasilevski, član
- Živko Krunić, član
- Jovan Subotić, član
- Saša Kulinović, član
- Mario Kilibarda, član
- Nada Karadžić, član
- Mladen Ivanović, član
- Tatjana Fanfani, član
 
6. ODBOR ZA PLANRIANjE I UREĐENjE PROSTORA
 
- Jovan Subotić, predsjednik
- Tamara Vujović, član
- Nenad Sekulić, član
- Simonida Kordić, član
- Slobodan Radović, član
- Slavko Vavić, član
- Tatjana Fanfani, član
 
7. ODBOR ZA BUDžET I FINANSIJE
 
- Boris Seferović, predsjednik
- Miladin Vidaković, član
- Petar Porobić, član
- Savo Marić, član
- Zinaida Miljković, član
- Maja Bakrač, član
- Suzana Tomanović, član
 
8. ODBOR ZA IMOVINSKO PRAVNA RASPOLAGANjA
 
- Dragana Stanišić, predsjednik
- Nenad Sekulić, član
- Miladin Vidaković, član
- Boris Seferović, član
- Savo Marić, član
- Mladen Kadić, član
- Nevena Keković, član