grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Deratizacija javnih površina u utorak 11.05.

  • ponedjeljak, 10 maj 2021 11:23

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, obavještava  građane, da će se na teritoriji Opštine Herceg Novi u utorak,  dana 11.05.2021.god., izvršiti deratizacija javnih površina, uz molbu vlasnicima kućnih ljubimaca da u ovom periodu, shodno Odluci o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, povedu računa o bezbijednosti svojih ljubimaca.
Deratizacija se sprovodi na teritoriji Opštine Herceg Novi od graničnog prelaza Debeli brijeg do Kamenara, duž magistrale, kao i ul.Sava Ilića, Njegoševa, Save Kovačevića, pojas uz obalu Šetališta Pet Danica i priobalni put duž Rivijere. Deratizacija obuhvata kanalizacione šahtove i sva kontejnerska mjesta na području Opštine, kao i javne zelene površine oko stambenih objekata.