grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Služba zaštite i spašavanja izradila „Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona na teritoriji Opštine Herceg Novi“

  • srijeda, 12 maj 2021 11:32

plan2021Služba zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi obavještava sve zainteresovane ustanove, preduzeća i građane da mogu izvršiti uvid u „Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona na teritoriji opštine Herceg Novi“ u Vatrogasnom domu u Meljinama, radnim danima u periodu od 14.05.2021.godine do 21.05.2021. godine, u vremenu od 09h do 11h.

Iz Službe zaštite i spašavanja napominju da je Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona na teritoriji Opštine Herceg Novi“ urađen u skladu sa Nacionalnim planom zaštite i spašavanja od klizišta i odrona, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Pravilnikom o sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju planovi zaštite i spašavanja („Sl.list CG“br.31/17) i Pravilnikom o bližem sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite i spašavanja (Sl.list CG“ br.34/17).

Plan je izrađen u 2020.godini od strane samostalnog savjetnika I Zorana Gambera, a nakon Javne rasprave slijedi stavljanje Plana u proceduru usvajanja od strane Skupštine Opštine Herceg Novi. Plan u potpunosti omogućava sprovođenje aktivnosti zaštite i spašavanja od klizišta i odrona na teritoriji Opštine Herceg Novi.

Uvid u štampanu verziju Plana se može izvršiti u Vatrogasnom domu u Meljinama (ul.Braće Pedišića br.1), kancelarija Komandira Službe zaštite i spašavanja, uz obavezno poštovanje propisanih epidemioloških mjera.