grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Izmjena režima saobraćaja za 27. i 28. jul

  • ponedjeljak, 26 jul 2021 14:32

Privremeno se mijenja režim saobraćaja u ulici Spasića i Mašere, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila, u utorak 27. jula u vremenskom periodu od 09 do 21 časova, i u srijedu 28. jula od 09 do 18 časova.

Rješenje je donijeto radi nesmetanog i bezbjednog odvijanja radova na asfaltiranju ulice Spasića i Mašere.