grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objavljen Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja

  • četvrtak, 01 jul 2021 07:00

JP05

Opština Herceg Novi objavila je prvi Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2021. godine, za period od 05.07.2021.– 15.09.2021.godine. U pitanju su 3 lokacije u Igalu i Herceg Novom.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg-Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“.

Rok za podnošenje ponuda je 05.07.2021.godine. Javno nadmetanje - aukcija će se održati 06.07.2021. godine za sa početkom u 9.30 časova u velikoj sali Opštine Herceg-Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052, lokal 257 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.
O uslovima i načinu učešća, detaljnije u primjeru  Javnog poziva.

.