Poštovani posjetioci,

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji Opštine Herceg Novi, da će Uprava lokalnih javnih prihoda, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), izvršiti dostavljanje Javnim obavještavanjem, svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za 2021. godinu, dana 25.07.2022 . godine.
Budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84. i 85. Zakona o upravnom postupku, ova Uprava vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem istog na oglasnoj tabli ove Uprave i na internet stranici opštine.
Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja je 25.07.2022.godine, pa je datum isteka roka 04.08.2022 godine.
Uvid u Rješenje se može izvršiti lično u prostorijama Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi, kancelarija br. 74.