grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Забрана ложења ватре на отвореном од 01. јуна и наредба о превентивним мјерама заштите од пожара

123Предсједник Општине Стеван Катић донио је Наредбу о забрани ложења ватре на отвореном простору у периоду од 1. јуна до 30. септембра 2020. године и Наредбу о предузимању превентивних мјера заштите од пожара на територији општине Херцег Нови у истом периоду.

Наредбом је забрањено ложење и употреба ватре на отвореном од 01. јуна до 30. септембра, те одређено да је на пољопривредним земљиштима, камповима и другим отвореним просторима могуће ложити ватру искључиво уз одобрење и дозволу Службе заштите и спашавања Општине Херцег Нови.
Сви субјекти који у поменутом периоду намјеравају ложити и употребљавати ватру на отвореном дужни су најкасније три дана прије извршења радње обавијестити Службу заштите и спашавања  Општине Херцег Нови, подношењем пријаве ради добијања дозволе. Правна и физичка лица која својим несавјесним радњама изазову појаву и ширење ватре биће кажњена сходно одредбама Закона о заштити и спашавању.
Наредбом о предузимању превентивних мјера заштите од пожара на територији општине Херцег Нови у периоду од 01. јуна до 30. септембра одређено је да су општински органи, Служба заштите и спашавања - Ватрогасна јединица, предузећа, установе и друга правна лица, као и грађани, дужни да одмах предузму мјере за отклањање опасности од пожара, а у случају избијања пожара приступе организованом гашењу.
„Сви субјекти на подручју Општине Херцег Нови дужни су спроводити безбједносне мјере заштите од пожара организовано и непрекидно, а нарочито на локалитетима и објектима гдје постоји висок ризик избијања пожара: Луштица, парк Савина, Дебели бријег, као и цјелокупно подручје приобалног залеђа од Дебелог бријега до Каменара“, стоји у Наредби.
Како је наведено, наређене мјере треба стриктно спроводити у периоду од 01.06. до 30.09.2020. године када су могућности избијања пожара највише, због метеролошких услова и повећаног броја гостију на територији Општине.
Наредбом је, између осталог, превдиђено ангажовање чувара у наведеном периоду у парку Савинска дубрава, појасу Камено - Борићи, на Крушевицама, Врбању, полуострву Луштица, а у сарадњи са добровољним ватрогасним друштвима Кртоли, Луштица, Бијела и Пријевор. Такође, наређено је чишћење и кошење око ризичних објеката у зони магистралног пута, као и да све саобраћајнице буду доведене у стање за несметано коришћење и пролаз ватрогасних возила.
Наредбом су одређене конкретне мјере и активности у циљу отклањања опасности од пожара, чијем спровођењу и реализацији морају одмах да приступе: предузећа и установе чији је оснивач Општина, скупштине станара у стамбеним зградама на подручју општине, туристичке и радне организације, предузеће „ЦЕДИС“, Управа за шуме Црне Горе, Авантуристички парк Врбањ, као и ватрогасна јединица општинске Службе заштите и спашавања.
Детаљније о мјерама и активностима можете прочитати у тексту:

- Наредба о забрани ложења ватре на отвореном простору у периоду од 1. јуна до 30. септембра 2020. године.