grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

XVI редовна сједница Скупштине општине 26. априла

skupstinaNSLПредсједник Скупштине општине Херцег Нови, Никола Самарџић сазвао је XVI редовну сједницу локалног парламента за 26. Април 2021. године.

Сједница ће бити одржана у Дворани Парк са почетком у 10 часова.
На предложеном дневном реду налази се 26 тачака:
- Извод из Записника са III сједнице по хитном поступку Скупштине општине Херцег Нови одржане 29.01.2021.године.
1. Предлог Одлуке о годишњој накнади за коришћење простора за бесправне објекте.
2. Предлог Одлуке о одређивању алтернативног смјештаја.
3. Предлог Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта.
4. Предлог Одлуке о накнади за урбану санацију.
5. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – водоводне инфраструктуре у селу Камено.
6. Предлог Одлуке о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса – Илијиног парка у Игалу.
7. Предлог Одлуке о учешћу локалног становништва у вршењу јавних послова.
8. Предлог Одлуке о учешћу представника невладних организација у радним групама.
9. Предлог Одлуке о доношењу Стратегије запошљавања Општине Херцег Нови 2021.- 2025.године.
10. Предлог Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћању чланског доприноса у Туристичкој организацији Општине Херцег Нови.
11. Предлог Одлуке о давању у закуп пословног простора у имовини Општине Херцег Нови путем јавног надметања.
12. Предлог Одлуке о конституисању стварне надлежности у корист ДОО „ЦЕДИС“ из Подгорице ради постављање електро водова и изградње објеката у дијелу катастарске парцеле бр.130 у КО Радованићи.
13. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ („Службени лист Црне Горе-општински прописи“ бр. 03/11, 08/17 и 44/17).
14. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о ослобађању плаћања приреза порезу на доходак физичких лица појединих категорија обвезника на територији Општине Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, бр.9/06).
15. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о постављању, грађењу привремених објеката монтажног карактера („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, бр.34/14).
16. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о постављању, грађењу привремених објеката монтажног карактера („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, бр.37/14).
17. Извјештај о раду предсједника Општине и органа и служби локалне управе у 2020.години.
18. План припреме туристичке сезоне 2021.године.
19. Извјештај о раду са Финансијским извјештајем ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2020.годину.
20. Извјештај о раду са Финансијским извјештајем ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови за 2020.годину.
21. Извјештај о раду са Финансијским извјештајем „Комунално стамбено“ ДОО Херцег Нови за 2020.годину.
22. Извјештај о раду са Финансијским извјештајем ЈУК „Херцег фест“ Херцег Нови за 2020.годину.
23. Извјештај о раду са Биланском стања и успјеха ДОО „Спортски центар Игало“ Игало за 2020.годину.
24. Извјештај о раду ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови за 2020.годину са Финансијским извјештајем за 2020.годину.
25. Избор и именовања:
- Предлог Одлуке о престанку мандата члану Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио Телевизија Херцег Нови ДОО;
- Предлог Рјешења о разрјешењу и именовању замјеника члана Општинске изборне Комисије Херцег Нови у сталном саставу.
26. Одборничка питања и одговори.
Материјал за XVI редовну сједницу можете преузети овдје.

Позив невладиним организацијама за пријаву учешћа можете преузети овдје.