grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Општина Херцег-Нови издваја 450.000 еура за 45 спортских организација

ilustracija sportski dan 2020Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт донио је Одлуку о расподијели средстава спортским организацијама за 2020. годину. Овогодишњим буџетом планиран износ од 450.000 еура распоређен је на 45 спортских организација.

На објављени Конкурс се пријавило 45 спортских организација, и сви су поднијели уредну конкурсом прописану документацију. Комисија за вриједновање рада спортских организација је надлежном Секретаријату дала предлог износа за суфинансирање спортских организација, који је усвојен и на основу њега расподијељена буџетом планирана средства.

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у Закону о спорту, у коме је прописано да се програми спортских клубова и спортско-рекреативних друштава могу суфинансирати из буџета општине на чијој територији се налази сједиште спортског клуба и да о додјели средстава спортским организацијама одлучује надлежни орган општине.

Такође, правни основ садржан је и у Одлуци о условима, начину и критеријумима за суфинансирање активности у спорту, којом је прописано да орган управе надлежан за спорт, на предлог комисије, доноси Одлуку о расподјели средстава спортским организацијама.

Основ за доношење ове Одлуке је и Одлука о Буџету општине Херцег Нови за 2020. годину, којом су предвиђена средства у износу од 450.000,00 еура за спортске организације у Црној Гори са сједиштем у општини Херцег Нови.

Списак клубова чије ће активно%1?ти бити суфинансиране и начин расподјеле средстава можете погледати овдје.