grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Расписан Конкурс за додјелу студентских стипендија Општине Херцег Нови за студијску 2020/2021. годину

  • уторак, 29 септембар 2020 10:20

zgrada opstine1604Право на стипендију имају студенти који су положили све испите из претходне године студија и постигли просјечну оцјену 9,00, особе са инвалидитетом, припадници ромске заједнице, корисници материјалног обезбјеђења без обзира на просјек оцјена из претходне године, студенти који су током претходног школовања одлуком надлежног Центра за социјални рад упућени као дјеца без родитељског старања у ЈУ Дјечји дом“Младост“ Бијела без обзира на просјек оцјена из претходне године.

Услови стипендирања:
Студенти са постигнутим успјехом приликом студирања:
– према наставном програму установе високог образовања на којој студирају положили све испите из претходне године студија и постигли индекс успјеха најмање 9,
– црногорски држављани и имају пребивалиште у општини Херцег Нови,
– странци са сталним настањењем у Херцег Новом,
– први пут уписали семестар студијске године,
– нису губили ни једну годину током студија,
– нису у радном односу на неодређено вријеме.
Студенти особе са инвалидитетом, припадници ромске заједнице, корисници материјалног обезбјеђења без обзира на просјек оцјена из претходне године, уз услов да су:
– црногорски држављани и имају пребивалиште у општини Херцег Нови,
– странци који имају стално настањење у општини Херцег Нови,
– први пут уписали семестар студијске године,
– нису губили ни једну годину током студија,
– нису у радном одн%0?су на неодређено вријеме.
Студенти који су током претходног школовања одлуком надлежног Центра за социјални рад упућени као дјеца без родитељског старања у ЈУ Дјечји дом “Младост” Бијела без обзира на просјек оцјена из претходне године, под условом да су:
– црногорски држављани,
– први пут уписали семестер студијске године,
– нису губили ниједну годину током студија,
– нису у радном односу на неодређено вријеме.
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Поднијета конкурсна документа се не враћају.
Пријаву на конкурс потребно је испунити и заједно са потребном траженом документацијом предати непосредно на писарници Општине Херцег Нови или послати поштом на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријат за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2, Херцег Нови.
О детаљима конкурса можете погледати овдје.