grbHNnew
  Herceg-Novi Municipality
Official website

Продужетак јавне расправе: ЛСЛ Ситница

Из Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају  да се јавна расправа  о Нацрту Локалне студије локације "СИТНИЦА–кат. парцеле 4107/11, 4107/12 и 4107/13 све К.О. Крушевице“ и о Извештају о стратешкој процјени утицаја на животну средину за исти план, због заинтересованости грађана продужава, те да ће трајати до  30.5.2014. године.

Елаборат Нацрта Плана и Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину биће изложен у просторијама Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови и просторијама МЗ Крушевице.

Увид у наведени документ биће омогућен у назначеном периоду сваког радног дана од 9 до 11 часова у просторијама Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине, и свим радним данима у МЗ Крушевице.

Током трајања јавне расправе грађани и правна лица моћи ће достављати писмене примједбе, сугестије и мишљења на наведени документ, искључиво преко Грађанског бироа Општине Херцег-Нови или преко МЗ Крушевице.

 Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови заједно са Обрађивачем Плана и Извештаја одржаће поновну јавну дискусију 26.05.2014 године у 16 часова у Малој сали Општине Херцег-Нови на којој ће презентовати наведени документ  збору заинтересованих грађана и правних лица дана.


Oбавјештење 
(.pdf)

engcovid
  mjerecovid19
s48eng
ISO logo
Mapa investicija HN

 

                         ASK
              THE MAYOR
                  pitPred
 
      TOURISM ORGANIZATION
            HERCEG-NOVI
       logoTO