grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Ostvarivanje prava na staračku naknadu

 

Pravo na staračku naknadu mogu da ostvare poljoprivredni proizvođači stariji od 65 godina (žene od 60 godina) kojim je poljoprivreda jedino zanimanje (Agrobudžet Crne gore).

  • zahtjev
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dokaz o mjestu prebivališta
  • posjedovni list kao dokaz o vlasništvu zemljišta