grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Zahtjev za utvrđivanje poslednjeg usmjeravanja

Uz zahtjev prilažem sledeću dokumentaciju:

1. Fotokopiju posljednjeg rješenja o usmjeravanju.
2. Potvrdu o upisu učenika u vaspitno-obrazovnu ustanovu.