grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Одржан први састанак радне групе за израду Стратегије за младе Општине Херцег Нови

strategijazamladeСтратегија за младе Општине Херцег Нови биће референтан оквир за спровођење конкретних корака за унапређење живота младих људи у нашем граду.

30 Teddy Bear Coat Outfits to Brave the Cold in Style Опширније...

Документа

Поштовани посјетиоци,

за преузимање користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите акт  по преузимању на свој рачунар. Са лијевим кликом отварате акт у новом прозору. 

Секретаријат за културу и образовање

Секретарка:  Ана Замбелић Пиштало
звање: Професор српског језика и књижевности

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за културу и образовање, Објављено дана 26.11.2018. године


Одлука о суфинансирању пројекта издавачке дјелатности у 2020. години, Објављено дана 21.09.2020. године

Одлука о суфинансирању пројекта издавачке дјелатности у 2019. години, Објављено дана 14.10.2020. године

Одлука о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за културу и образовање, Објављено дана 14.12.2018. године

Извјештај о раду за 2018. годину и План рада за 2019. годину Секретаријата за културу и образовање

Извјештај о раду за 2019. годину Секретаријата за културу и образовање
Програм рада за 2020. годину Секретаријата за културу и образовање


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 11


Секретаријат за културу и образовање врши послове управе који се односе на:

   - Развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, културних манифестација, библиотекарства, културно-умјетничког аматеризма, остваривање свих видова сарадње и заштите у области културе;
   - Предлагање планова и програма развоја у областима културе (општински програм развоја културе);
   - изада прописа ради стварања услова за рад установа културе чији је оснивач Општина, иницијативу за оснивање јавних установа у области културе (у позоришној, библиотечкој, музејској, кинематографској, археолошкој Ђ другим областима), вршење послова управног надзора у вези са остваривањем права оснивача према установама из области културе (ЈУК Херцег Фест, ЈУ Градска библиотека и читаоница, ЈУ Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић), изради мишљења и сагласности на статут, програм рада и правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста јавних служби из области културе, изјашњење на извјештаје о раду јавних установа;
   - Предлагање приоритета инвестиционих улагања у области културе и праћење реализације инвестиционих програма које финансира Општина, стварање услова за рад институција културе на нивоу општине, праћење и подстицање развоја и унапређења библиотечке, музејске, археолошке, кинематографске и позоришне дјелатности и других дјелатности из области културе и унапређивања издавачке дјелатности;
   - Заштиту и очување културних добара од локалног значаја, вођење регистра културних добара од локалног значаја, чување, заштиту и одржавање спомен обиљежја, доношење Програма подизања спомен обиљежја и припрему и процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) које доноси Скупштина о подизању, измјени или уклањању спомен обиљежја, прати рад фондација и легата, води регистар сакралних објеката;
   - Праћење стања у области јавног информисања и остваривања јавног интереса у овој области, развоја и унапређења медија, посебно локалних јавних емитера и обезбјеђивања приоритета инвестиционог улагања у области јавног информисања, вршење управног надзора над јавним сервисима који се баве пословима јавног информисања а чији је оснивач Општина Херцег Нови;
   - Реализацију одлука Скупштине општине Херцег Нови о додјели стипендија ученицима и студентима као и вредновање и подстицај даљег школовања награђивањем талентованих ученика и студената, рјешавање по захтјевима за додјелу стипендија ученицима и студентима;
   - Израду локалне стратегије за младе на основу претходно утврђених стварних потреба младих, припрему годишњег плана остваривања локалне стратегије за младе, сарадњу са надлежним органима Општине и органима државне управе ради обезбјеђивања услова за оснивање омладинских клубова, омладинских центара и слично, обезбјеђивање потпуних и правовремених информација младима о спровођењу омладинске политике, припрему извјештаја о реализацији омладинске политике;
   - Утврђивање предлога мјера и мишљење у вези са информативним и другим материјалима установа културе чији је оснивач Општина који разматрају надлежни органи;
   - Учествовање у припреми стручних мишљења по иницијативама за оцјену уставности и законитости општинских прописа из области из дјелокруга своје надлежности;
   - Израда информативних и других материјала за Скупштину и предсједника општине и главног администратора,
   - Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;
   - Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.

Поткатегорије

testimonials icon

 Ваше мишљење нам је важно!

 vodic
Водич кроз поступке

 

zahtjev i orasci simbol
    Захтјеви и обрасци

 

konkursi

 Огласи и конкурси