Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност, обавјештава грађане да ће дана 14.03.2024.год. извршити први ларвицидни третман комараца на територији општине Херцег Нови.

Ларвицидно третирање комараца се спроводи на подручјима као што су баре, канали, отворени водотоци, градска гробља и септичке јаме. Као ларвицидно средство, користи се биолошки ларвицид тј. препарат димилин на бази дифлубензурона, који није опасан по људе и сисаре у цијелини, и није токсичан за птице и пчеле већ само за циљане штеточине. Планирана су три третмана, у марту, априлу и мају.

logoTO