ZOHNjun2022

Служба за јавне набавке Општине Херцег-Нови овим путем обавјештава све привредне субјекте да су на снагу ступиле Измјене Закона о јавним набавкама, Правилника о начину спровођења једноставних набавки и Правилника о измјени правилника о садржају понуде у поступку јавне набавке.

ZOpstine20072016Службеница за јавне набавке обавјештава да је објављена тендерска документација за отворени поступак јавне набавке уџбеника за I, II, III, IV и V разред Oсновне школе.

zgradaohnСлужбеница за јавне набавке обавјештава да је објављена тендерска документација за отворени поступак јавне набавке извођење радова на изградњи јавне расвјете уз магистрални пут “Мељине-Петијевићи”.

ZOpstine20072016Службеница за јавне набавке обавјештава да је објављена тендерска документација за отворени поступак јавне набавке бетонирање постојећег макадамског пута Рујево – Обалица у М.З. Зеленика -Кути Општина Херцег Нови.

ZgradaOHNNatpis26092018Службеница за јавне набавке обавјештава да је објављена тендерска документација за отворени поступак јавне набавке санација локалног пута у МЗ Зеленика - од клуба пензионера до моста код касарне у Сасовићима.