zgrada OHNNSLКомисија за расподјелу средстава невладиним организацијама позива заинтересоване невладине организације да доставе предлоге за утврђивање приоритетних области ради расписивања Јавног конкурса за расподјелу средстава НВО.

Пројекти и програми НВО, који се буду односили на изабране приоритетне области имаће предност при оцјењивању и доношењу Одлуке о финансирању пројеката невладиних организација.  

Приоритетне области, у складу са чланом 18 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени лист Црне Горе - општински прописи”, бр. 003/24) морају се односити на области које доприносе остваривању: 
1) активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис;   
2) подстицања и развоја привредних дјелатности (туризам, занатство, стари и ријeтки 
занати, задругарство и др);
3) развоја локалне заједнице;
4) екологије, заштите животне средине и здравља грађана;
5) афирмисања људских и мањинских права;
6) програма за предшколску и школску дјецу;
7) програма за омладину;
8) програма за стара лица;
9) афирмисања демократизације локалне средине;
10) развоја цивилног друштва;
11) социјално-хуманитарних активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју...);
12) културне баштине, његовања историјских тековина;
13) волонтеризма;
14) заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
15) заштите и помоћи лицима лијечених од болести зависности;
16) активности пензионисаних лица;
17) неформалног образовања и образовања одраслих;
18) афирмисања женских права
19) других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Херцег Нови и афирмацији грађанског активизма.
Предлози се могу доставити најкасније до понедељка 15.4.2024. године, путем електонске поште This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или путем Грађанског бироа, шалтер Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу позивом на број 02-1-056-30/24.

 

logoTO