SanacijaNSL250124Пројекти санације пута и изградње потпорног зида у Бјелским Крушевицама, те изградње пјешачке комуникације између Топле и Модре плоче, завршени су претходних дана.

SanacijaDjen220124NSLУ Ђеновићима је започета санација доњег пута, на потезу од Војводића мула до насеља „Sun Village“.

zgradaohn2024Секретаријат за комуналне дјелатности расписао је јавне конкурсе за додјелу линија за превоз путника у градском и приградском линијском саобраћају на територији општине Херцег Нови и за посебан линијски превоз путника на релацијама Луштица-Тиват-Луштица и Луштица-Радовићи-Луштица.

Nas15012024

Након завршетка реконструкције првог дијела шеталишта у Игалу, настављено је постављање јавне расвјете и у три попречне улице које су први пут добиле освјетљење. На тим дионицама, од парка Титове виле до базена Института, сада је у функцији 11 расвјетних стубова, а радове је обавило Комунално стамбено предузеће, потврдио је секретар за комуналне дјелатности, Василије Сеферовић.

Sanacija050124На дијелу пута у насељу Бјелске Крушевице који је оштећен усљед слијегања терена, у току су радови на санацији те дионице и изградњи потпорног зида.