zgradaohn2024Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објављује Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања.

У питању су објекти на локацијама: Игало, Топла, Мељине, Зеленика, Бијела.
Заинтересована лица могу извршити увид у предметне локације у канцеларији број. 88 на трећем спрату – Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака. Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег-Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.
Рок за подношење пријава је 30.05.2024.године у 14,00 часова док траје пријем поште за тај дан, на Грађанском бироу Општине Херцег Нови. Јавно надметање - аукција ће се одржати 31.05.2024 .године .
Детаљније у условима учешћа и поступку јавног надметања у Јавном позиву