zgrada OHN24Општина Херцег Нови расписала је јавни позив за давање у закуп земљишта за потребе постављања привремених објеката типа киоск на 26 локација, као и киоске на 2 локације, у складу са Програмом привремених објеката на територији општине Херцег Нови за период од 2024. године до 2029. године.

Право учешћа на јавном тендеру (прикупљање понуда) имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове и доставе комплетну документацију садржану у овом јавном позиву. Рок за подношење понуда је 7.6.2024. у 14.00 часова до када траје пријем поште на Грађанском бироу Општине Херцег Нови за тај дан.
Понуде доставити у затвореним ковертама на адресу:
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ /ОБЈЕКТА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ (назначити редни број из прве колоне члана 1 овог позива)“.
Отварање понуда ће се одржати 10.6.2024. године у великој сали Општине Херцег Нови са почетком у 11.30 часова, а отварању могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници. Отварање понуда, оцјену понуда и рангирање ће обавити Комисија коју ће именовати предсједник Општине.
Услове и потребну документацију за пријаву на Јавни позив погледајте ОВДЈЕ.