zgradaohn2022Позивају се невладине организације, које су регистроване у Црној Гори са сједиштем у Херцег Новом, да предложе кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама.

Рок за достављање предлога је 15 дана од дана објављивања овог позива.
Предлагање кандидата за члана Комисије врши се достављањем предлога и потребне документације у затвореној коверти, непосредно на Грађанском бироу општине Херцег Нови – шалтер Кабинета Предсједника или путем поште, на адресу Трг маршала Тита број 2, са назнаком „Предлог кандидата за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама“.
Ранг листа кандидата који су предложени за члана Комисије, са називима невладиних организација које су их предложиле, биће објављена на интернет страници Општине, у року од 8 дана од истека рока за достављање предлога.
Детаљније о условима кандидовања члана Комисије у Јавном позиву .
Формулар
Изјава