nas28042022

У Херцег-Новом је данас одржана службена презентација пројекта „Повећање капацитета за превенцију, припрему и одговор на катастрофе – Отпорна граница“, који финансира Европска унија у оквиру прекограничног програма Босна и Херцеговина – Црна Гора (IPA II).

Општи циљ овог пројекта биће унапријеђење система превенције и управљања ризицима од катастрофа, како би се повећала отпорност на природне катастрофе и катастрофе узроковане људским фактором, како у Западнохерцеговачкој жупанији (БиХ), тако и на подручју општине Херцег-Нови у Црној Гори. Повезивањем индивидуалних и институционалних капацитета, те размјеном искустава, информација и ресурса значајно ће се унаприједити систем управљања ризицима од катастрофа (превенција, приправност и одговор) на том подручју.

Пројект ће се спроводити кроз низ активности: формирање радне групе за спровођење процјене ризика од катастрофа и акционог плана, организација радионица за заједничке мјере управљања ризицима, организација тренинга за јачање капацитета хитних служби, изградња полигона за обуку у Грудама (БиХ), организација промотивне кампање и акције видљивости, набава опреме и др.

Планиране заједничке активности резултираће доношењем заједничког акционог плана, потписивањем меморандума о сарадњи 5 локалних заједница на пројектном подручју, обукама и опремањем укупно 5 тимова за кризне ситуације који ће бити опремљени са најмање 94 сета опреме и алата, и са два возила. Такође, биће побољшана два противпожарна система,  изграђен и опремљен тренинг центар. Опсежном промотивно/информативном кампањом биће обухваћено најмање 10% локалне популације.

Укупна вриједност пројекта је преко 586.000 EUR, од чега је Европска унија осигурала преко 84% бесповратних средстава. Преостали износ суфинансирају пројектни партнери, Развојна агенција Западнохерцеговачке жупаније – ХЕРАГ (БиХ), Управа цивилне заштите Западнохерцеговачке жупаније (БиХ) и Општина Херцег-Нови (Црна Гора). Спровођење пројекта  је започело у марту и трајаће 24 мјесеца.