RadionicaNSL261022У периоду од 24.10 до 26.10.2022. године у Херцег Новом и Љубушком одржане су три једнодневне радионице на тему процјене ризика од катастрофа.

Радионице су одржане у оквиру пројекта „Унапријеђење капацитета за превенцију, припрему и одговор на катастрофе - Отпорна граница'', који финансира Европска унија.
Сврха радионица је обука за израду акционих планова за смањење ризика и посљедица катастрофа, односно препознавање и дјелотворно управљање ризицима, за Херцег Нови у Црној Гори, те Љубушки, Широки Бријег, Посушје и Груде у Босни и Херцеговини. У радионицама је активно учествовало преко 30 чланова заједничке прекограничне радне групе, као и други учесници укључени у систем заштите и спасавања. Радионице су допринијеле и унапријеђењу прекограничне сарадње, размјени искустава и најбољих пракси.
Смањење ризика од катастрофа је значајна област с обзиром да природне и техничко-технолошке катастрофе представљају ризик по животе грађана, имовину, животну средину и културно насљеђе, али и цјелокупан процес економског и друштвеног развоја.
Осим израде акционих планова, кроз пројекат ће се обезбједити заштитна одијела, опрема и алат за ватрогасне и спасилачке службе, одржаће се обуке и тренинзи специјализованих тимова, набавиће се 2 мала интервентна возила, надоградиће се постојећи системи за дојаву пожара, изградиће се полигон за обуку ватрогасаца и спасилачких служби у Грудама, спровешће се обимна промотивна и едукативна кампања са циљем јачања свијести локалног становништва о превенцији и понашању у случају катастрофа.

Пројекат „Унапријеђење капацитета за превенцију, припрему и одговор на катастрофе - Отпорна граница'', финансира Европска унија у оквиру IPA II програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора (2014–2020). Укупна вриједност пројекта је преко 586.000 еура, од чега је Европска унија осигурала скоро 500.000 еура бесповратних средстава. Преостали износ суфинансирају пројектни партнери, Развојна агенција Западнохерцеговачке жупаније – HERAG (БиХ), Управа цивилне заштите Западнохерцеговачке жупаније (БиХ) и Општина Херцег Нови (Црна Гора). Имплементација пројекта је почела у марту и трајаће 24 мјесеца.