SjednicaNSL100524Одборници Скупштине општине Херцег Нови усвојили су данас предлог Одлуке о доношењу Програма привремених објеката на територији општине Херцег Нови за период од 2024.године до 2029.године.

Уз ову Одлуку, у локалном парламенту усвојен је и закључак:
-Скупштина општине Херцег Нови апелује на Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине да покрене процедуру измјене Правилника о ближим условима за постављање, односно грађење привремених објеката, уређаја и опреме (Службени лист ЦГ бр. 43/18, 76118, 76/19; 09/24) на начин да се члан 10 став 1 измијени тако да гласи: “Угоститељска тераса поставља се уз и/или на угоститељском објекту и користи се за пружање угоститељских услуга”.