KlubNSL310524Одборнице Скупштине општине Херцег Нови потписале су данас Споразум о оснивању Женског клуба, чији су циљеви и принципи: афирмација родне равноправности на свим нивоима одлучивања, подстицај жена за веће учешће у политичком и јавном животу, унапријеђење положаја жена у свим сферама друштва и подстицај и унапријешење солидарности и хуманости, промовисање волонтеризма и међусобног помања.

Копредсједавајуће Женског клуба су Владана Колар и Милица Миловић.
Klub31052401Формирање Женског клуба СОХН је позитиван одговор одборница на иницијативу Грађанске алијансе, казала је одборница Колар.
„Наш циљ ће бити унапријеђење положаја жена у јавном животу и политици. Клуб ће радити на успостављању контакта са Женским клубом Скупштине Црне Горе, као и са осталим локалним скупштинама. Као први корак, иницираћемо састанак и евидентирати који су то приритетни проблеми у друштву и покушати наћи начин да се ријеше“, казала је Колар.
Клуб, као неформално тијело, има следеће задатке:
-предлагање унапређења законског оквира који се односи на афирмацију родне равноправности на мјестима одлучивања и у свим сферама друштва;
-предлагање унапређења законског оквира који се односи на борбу против родно заснованог насиља;
-предлагање унапређења законске регулативе и амбијента за социо - економско оснаживање жена;
-предлагање унапређења законске регулативе и амбијента за равноправни положај жена на тржишту рада;
-предлагање унапређења законске регулативе и амбијента за бољу здравствену заштиту жена, посебно оних у руралним подручјима;
-предлагање унапређења законског оквира у циљу стимулисања солидарности, хуманости и волонтризма
-друге за које се оцијени да су неопходни, односно корисни за остваривање циљева из Споразума
Клубом руководи Колегијум који чине представнице одборничких клубова. Колегијум ради и одлучује на сједницама.
Колегијумом копредсједавају представнице два најбројнија одборничка клуба, с тим што обје копредсједавајуће не могу бити из позиције, односно опозиције. Сједницу Колегијума може сазвати једна од копредсједавајућих, уз претходну сагласност друге предсједавајуће, по сопственој иницијативи или на предлог представнице појединог одборничког клуба.
У раду Колегијума по позиву, односно њиховом захтјеву, могу учествовати представнице/и цивилног друштва и других заинтересованих субјеката релевантних за рад Колегијума, без права одлучивања.