grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Služba za zajedničke poslove

 

Načelnik: Boris Obradović, dipl. ekonomista

tel/faks: 031 322-370

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove, Objavljeno dana 15.09.2020. godine


 

Prečišćeni tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove, Objavljeno dana 30.07.2019. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove, Objavljeno dana 12.10.2018. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove, Objavljeno dana 07.12.2018. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove, Objavljeno dana 22.03.2019. godine


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi  ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 20

Služba za zajedničke poslove vrši poslove koji se odnose na:

   - Vršenje poslova pisarnice, prijem, evidentiranje i otpremanje akata, zavođenja djelovodnika i upisnika u automatsku obradu podataka, vođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisivanja podataka o stepenu stručne spreme, vršenje arhiviranja predmeta i izlučivanje registratorskog materijala; poslove dostave službenih akata organa lokalne uprave, službe Skupštine opštine - otpremanje službene pošte;

   - Staranje o naplati administrativne takse, praćenje dinamike obrade i rješavanja podataka u prvostepenom upravnom postupku pred organom lokalne uprave, davanje informacija građanima o nadležnostima pojedinih organa lokalne uprave i samouprave, upućivanje na način i postupak rješavanja pojedinih zahtjeva i sprovođenje upustva o postupanju organa lokalne uprave sa građanima;

   - Obavljanje poslova koji se odnose na korišćenje, održavanje i evidenciju upotrebe službenih vozila;

   - Obezbjeđivanje i vršenje zaštite zgrade Opštine i svih drugih objekata u kojima su smješteni organi Opštine, javne ustanove u skladu sa propisima;

   - Obavljanje poslova portirske službe, poslova na uspostavljanju veza preko telefonske centrale, pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom zastave i grba Opštine, poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala;

   - Obavljanje poslova tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi uprave, mjesne zajednice, vršenje osiguranja Službenika i imovine Opštine, realizacije nabavke materijala i opreme;

   - Vođenje evidencije o informatičkoj opremi u organima lokalne uprave;

   - Poslove održavanja higijene službenih prostorija;

   - Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom i skupštinskim propisima;

Radi obezbjeđivanja efikanog, ekonomičnog i efektivnog vršenja poslova iz djelokruga Službe za zajednčke poslove, obrazuje se u okviru Službe - Odsjek za građanski biro.

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.