00HN

Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег-Нови објавила је трећи Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, за период од 01.06. до 01.10.2023. године, у Игалу и Херцег-Новом.

drugi javni poziv10052023Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објавила је други Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, за период од 01.06. до 01.10.2023. године, у Игалу и Херцег Новом.

SKVER202304 Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објавила је први Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, за период од 01.06. до 01.10.2023. године, у Игалу, Херцег Новом и Мељинама.

zgradaohn2022Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објавила је први Јавни позив за давање у закуп непокретности у згради бр.1 и бр.3 на кат.парц.270 КО Кумбор путем јавног надметања, на период од годину дана од дана потписивања уговора о закупу, и то:

ZOHNjun2022

Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег-Нови објављује Јавни позив за давање у закуп дијела кат.парц.21/1 КО Сасовићи путем јавног надметања.