Образац БТ

Обавјештење за издаваоце који пружају услуге смјештаја у домаћинствима

Уплата се врши у року од 5 дана по истеку сваких 15 дана у мјесецу и то на жиро рачун: 510-9063205-10

Ако издаваоци користе услуге  туристичке агенције или туристичког друштва исте су дужне на  име издаваоца уплаћивати  боравишну таксу.

Давалац смјештаја дужан је водити евиденцију о плаћеној боравишној такси у књизи ,а извјештај о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе дужан је доставити Управи локлних јавних прихода до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.