Странка уз Захтјев прилаже:

• Потврду о редовном статусу ученика
• Потвду о зарадама запослених
• Потврду или увјерење надлежног органа о статусу незапослених чланова породице(Пореска управа ПЈ Херцег Нови или Биро рада Херцег-Нови)
• Потврду или увјерење Фонда ПИО о висини новчаног износа за кориснике пензије чланова породице
• Потврда Центра за социјали рад да су корисници МОП-а
• Увјерење о пребивалишту не старије од 6 мјесеци