Поштовани посјетиоци,

У складу са Правилником о садржају, облику и начину вођења јавне књиге о поступцима и одлукама о процјени утицаја на животну средину ("Службени лист Црне Горе", бр. 14/07 od 21.12.2007.) Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине води евиденцију о поступцима и одлукама о давању сагласности и одбијању захтјева за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја у виду јавне књиге.