За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова из надлежности Скупштине, образују се одбори и савјети. 

 

Одбори Скупштине:

1. ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ

- Зоран Лазаревић, предсједник
- Милица Костић, члан
- Зоран Лепетић, члан
- Марина Вукаловић, члан
- Владимир Косић, члан

 
2. ОДБОР ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ

- Никола Самарџић предсједник
- Милица Томашевић, члан
- Драгана Станишић, члан
- Илија Бојанић, члан
- Боривој Вуковић, члан

 
3. ОДБОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА И КОМУНАЛНУ СТАМБЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ
 
- Никола Радман, предсједник
- Славица Божовић, члан
- Милан Дакић, члан
- Владана Кундачина, члан
- Слободан Радовић, члан
 
4. ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 
- Станислава Вучетић, предсједник
- Марко Лучић, члан
- Ђуро Цвјетковић, члан
- Ана Шојић, члан
- Предраг Дабовић, члан
 
5. ОДБОР ЗА МЕЂУОПШТИНСКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
 
- Слободан Радовић, предсједник
- Никола Вуксановић, члан
- Јасмина Коњевић, члан
- Ненад Секулић , члан
- Маја Поповић, члан
 
6. ОДБОР ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНА РАСПОЛАГАЊА
 
- Јован Суботић, предсједник
- Никола Вуксановић, члан
- Тамара Вујовић, члан
- Саво Никовић, члан
- Рајко Комненић, члан
 
7. ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
 
- Ђорђе Василевски, предсједник
- Живко Крунић, члан
- Јован Суботић, члан
- Никола Радман, члан
- Јованка Вељовић, члан
 
 
Савјети Скупштине:
 
1. САВЈЕТ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА НАСЕЉА, УЛИЦА И ТРГОВА
 
- Мирослав Милановић, предсједник
- Станислава Вучетић, члан
- Зоран Лепетић, члан
- Саво Никовић, члан
- Владимир Косић, члан
 
2. САВЈЕТ ЗА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
- Милица Томашевић, предсједница
- Драгана Станишић , члан
- Тамара Вујовић, члан
- Милан Исаковић, члан
- Бранко Црногорчевић, члан
 
3. САВЈЕТ ЗА ПРАВА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
 
- Јасмина Коњевић, предсједник
- Славица Божовић, члан
- Сања Радовић, члан
- Јовица Миљановић, члан
- Милица Миловић, члан
 
4. САВЈЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
 
- Милица Миловић, предсједник
- Милица Костић, члан
- Ана Шојић, члан
- Катица Кујачић, члан
- Маја Поповић, члан