Извјештај за период јануар - децембар 2023. године (.pdf)

Извјештај за период јануар - децембар 2022. године (.pdf)

Извјештај за период јануар - децембар 2021. године (.pdf)

Извјештај за период јануар - децембар 2020. године (.pdf)

Извјештај за период јануар - децембар 2019. године (.pdf)

Извјештај за период јануар - децембар 2018. године (.pdf)

Извјештај за период јун - децембар 2017. године (.pdf)

Информација о активностима у периоду од априла 2014 до фебруара 2015 (.pdf)

Извјештај за период јануар - децембар 2012. године (.pdf)
(дат на IX редовној сједници Скупштине општине одржаној 17.4.2013. године)

Извјештај за период јануар - децембар 2011. године (.pdf)
(дат на IV редовној сједници Скупштине општине одржаној 14.9.2012. године)

Извјештај за период јануар - децембар 2010. године  (.pdf)
(дат на XXIV редовној сједници Скупштине општине одржаној 6.7.2011. године)

Извјештај за период јануар - децембар 2009. године  (.pdf)
(дат на XVI редовној сједници Скупштине општине одржаној 16.4.2010. године)