Поштовани посјетиоци,

за преузимање докумената који су по количини података захтјевнији (податак у загради), предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as..  и отворите документ тек по преузимању на свој рачунар. Сва документа су у формату pdf и xls.за 2024. годину


за 2023. годину


за 2022. годину 


за 2021. годину


за 2020. годину


за 2019. годину


за 2018. годину 


за 2017. годину 

Нацрт одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2017. годину


за 2016. годину 

Одлука о измјенама и допунама  Буџета Општине Херцег Нови за 2016. годину

       ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 021/16 од 11.05.2016)

Одлука о Буџету Општине Херцег Нови за 2016. годину 

       Нацрт одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2016. годину

Финансијско управљање и контрола (FMC) - Kњига интерних процедура


за 2015. годину

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2015. годину

Одлука о Буџету Општине Херцег Нови за 2015 годину 

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 11/15 од 06.04.2015.)

Мишљење Министарства финансија на Нацрт Одлуке о Буџету за 2015. годину

Закључак о доношењу Нацрта Одлуке о Буџету за 2015. годину


за 2014. годину

Одлука о Буџету за 2014. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 40/13  од 31.12.2013. године


за 2013. годину

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине за 2013. годину и Извјештај ревизије

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2013. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 36/13  од 6.12.2013. године

Извјештај о остварењу буџета у периоду 1.1.2013. - 30.6.2013.
(усвојен на 12. редовној сједници Скупштине општине од 18.9.2013. године)


Одлукa о Буџету за 2013. годину

"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 02/13 од  11.01.2013.


за 2012. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2012. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 21/13 од 11.07.2013. године

Одлука о измјенама  и  допунама  Одлуке о  Буџету за 2012. годину

"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 36/12  од 7.12.2012. године

Одлукa о Буџету за 2012. годину

"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 007/12-31. од 04.03.2011. године


за 2011. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2011. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 025/12 од 1.08.2012. године

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету за 2011. годину
"Сл.лист ЦГ-ОП", бр. 037/11-84. од 09.12.2011. године

Одлука о буџету за 2011. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/11-61. од 04.03.2011 године
Образложење Одлуке о Буџету
Извршење Буџета (1.1.2010. - 31.12.2010.)


за 2010. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2010. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 022/11 од 21.06.2011 године
Образложење Одлуке о завршном рачуну Буџета

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2010. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 040/10-56. од 14.12.2010 године
Образложење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету 

Одлука о Буџету за 2010. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/10-30. од 01.03.2010 године


за 2009. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2009. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 031/10-34. од 01.10.2010 године

Одлука о буџету за 2009. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 007/09-5. од 18.02.2009. године