Поштовани посјетиоци,

за преузимање користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите акт  по преузимању на свој рачунар. Са лијевим кликом отварате акт у новом прозору.

 1. Статут Општине Херцег Нови
  1. Одлука о измјени и допуни Статута Општине Херцег Нови
 2. Пословник Скупштине општине Херцег Нови
 3. Одлука о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови
  1. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови
  2. Одлука о допуни и измјени Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови
 4. Одлука о додјели награда Општине Херцег Нови
 5. Одлука о локалним административним таксама
 6. Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
 7. Одлука о употреби симбола Општине Херцег Нови
 8. Одлуку о висини боравишне таксе
 9. Одлуку о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса у Туристичкој организацији Општине Херцег Нови
 10. Одлука о радном времену
 11. Одлука о прирезу порезу на доходак физичких лица
 12. Одлука о начину и роковима плаћања туристичке таксе
 13. Одлука о порезу на непокретности Општине Херцег Нови
 14. Одлука о комуналном реду
 15. Одлука о оснивању склоништа за заштиту напуштених и изгубљених паса
 16. Одлука о  кућном реду у стамбеним зградама
 17. Одлука о стипендирању студената послије завршене прве године студија
 18. Одлука о условима и критеријумима за откуп изграђеног грађевинског земљишта
 19. Одлука о измјени и допуни Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Херцег Нови
 20. Одлука о накнади за урбану санацију