Поштовани посјетиоци,

за преузимање планова (сви у формату .pdf) који су по количини података захтјевнији, предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите план тек по преузимању на свој рачунар.


Гoдишњи план издавања енергетских дозвола за 2019 годину (pdf, 522 kB)

Локaлни еколошки акциони план општинеХерцег Нови (.pdf, 12,6MB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/06)

Локални план акције укључења Рома, Египћана и Ашкалија2010-2015 (pdf, 307kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 40/09)

Локални план акције у области инвалидности  2010-2015
(pdf, 331kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 08/10) 

Локални план за развој социјалних услуга за дјецу и младе 2009-2013 (.pdf, 362kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/09)

Акциони план за борбу против корупције у локалној самоуправи Општине Херцег Нови (2013-2014 година)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 39/13)