Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати план обука локалних службеника и намјештеника.
Сви подаци су представљени у формату "pdf".

Сви заинтересовани, учешће могу пријавити у Служби за управљање људским ресурсима.


Онлајн курс који организује NALAS (Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе): Увод у управљање имовином у области водних услуга. Курс се организује на српском језику, у трајању од 20. септембра до 7. новембра 2023. године.


Онлајн курс Опсерваторије за децентрализовану сарадњу: „Локализација одрживих циљева развоја: инструменти за локалну трансформацију“

Свјетска организација Уједињени градови и локалне самоуправе и Провинцијски савјет Барселоне, посредством своје Опсерваторије за децентрализовану сарадњу организују пето издање онлајн курса „Локализација одрживих циљева развоја: инструменти за локалну трансформацију“.

Курс се организује на шпанском, енглеском и француском језику. Број учесника по групи ограничен је на 35.

Трајање курса је предвиђено за период од 2. октобра до 17. децембра 2023. године. Током курса биће обрађене следеће теме:

1.      Увод у  циљеве одрживог развоја,

2.      Подизање свијести, заступање и дијалог за локализацију одрживих циљева развоја,

3.      Локализација циљева одрживог развоја. Усклађивање локалних и регионалних развојних планова,

4.      Припрема националног и локалних планова осјетљивости у односу на циљеве одрживог развоја.

Курс је намијењен првенствено практичарима и политичким властима јавних организација које раде у области међународних односа, развојне сарадње, планирања јавних политика или другим областима јавног рада повезаних са циљевима Агенде 2030.

Рок за пријаве је 10. септембар 2023. године.

Више детаља о курсу као и о регистрацији можете пронаћи на линку: https://www.observ-ocd.org/en/e-training/5th-edition-online-course-localizing-sustainable-development-goals-tools-local


Онлајн обука на тему “Управљање отпадом – правни оквир ЕУ која ће се одржати 27 и 28. јуна 2023. године 


Календар обука за реализацију Општег програма стручног оспособљавања локалних службеника и намјештеника


Онлајн курс НАЛАС-а: Увод у управљање имовином у водном сектору, почетак 2. децембра 2022. године


Обуке предвиђене Програмом стручног оспособљавања и усавршавања локалних службеника:

- Мобинг, 25. новембар 2022. (уживо)
- Комуницирање ЕУ интеграција, 28. и 29. новембар 2022. (уживо)
- Родна равноправност, 2. децембар (уживо)
- Забрана дискриминације, 15.децембар 2022. (уживо)

Специфични програм обука за унапређење знања и вјештина у области инспекцијског и комуналног надзора:

- Комунални надзор, 06. децембар 2022 (online)
- Инспекцијски надзор, 14. децембар 2022. (online)
- Прекршајни поступак, 22. децембар 2022. (online)


Обукa на тему “Закон о управном поступку” која ће се одржати у Скупштинској сали Општине Херцег Нови у два термина и то 03. новембра (четвртак) и 10. новембра (четвртак).


Онлајн курс НАЛАС-а: Увод у управљање имовином у водном сектору, почетак 3. октобар 2022. године


NALAS (Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе), посредством своје е-Академије, уз подршку RCDN мреже (Регионална мрежа за развој капацитета у области вода и санитарних вода) организује онлајн курс о капиталним инфраструктурним инвестиционим пројектима у области вода и санитарних вода, април - мај 2022. године


NALAS (Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе), посредством своје е-Академије, организује онлајн курс: Форум за социјални дијалог , април - мај 2022. године