Начелник: Борис Обрадовић, дипл. економиста

тел/факс: 031 322-370

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Измјене и допуне Правилникa о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове, 18.08.2023.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове, Објављено дана 18.01.2022. године


Процедура о набавкама по захтјевима за требовањем, пријему, складиштењу и издавању робе

Интерна процедура за поступање по захтјеву странке за овјеру потписа на изјавама, сагласностима, пуномоћима и овјеру рукописа и преписа

Процедура о поступању са архивском и регистратурском грађом

Процедура о отпремању службене поште и пријему екстерне поште пристигле преко поштанског оператера

Упутство о начину и условима коришћења службених возила у својини Општине Херцег Нови, 29.06.2022.


Извјештај о раду Службе за заједничке послове за 2023. годину

Извјештај о раду Службе за заједничке послове за 2022. годину

Извјештај о раду Службе за заједничке послове за 2021. годину

Извјештај о раду Службе за заједничке послове за 2020.годину

Извјештај о раду Службе за заједничке послове за 2019.годину

Извјештај о раду Службе за заједничке послове за 2018.годину


План и програм рада за 2024.годину Службе за заједничке послове

План и програм рада за 2023.годину Службе за заједничке послове

План и програм рада за 2022.годину Службе за заједничке послове

План и програм рада за 2021.годину Службе за заједничке послове

План и програм рада за 2020.годину Службе за заједничке послове


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 23

Служба за заједничке послове врши послове који се односе на:

   - Вршење послова овјере потписа, рукописа и преписа, вршење послова писарнице, пријем, евидентирање и отпремање аката, завођења дјеловодника и уписника у аутоматску обраду података, вођење поступка издавања радних књижица и уписивања података о степену стручне спреме, вођење поступка издавања волонтерских књижица, вршење архивирања предмета и излучивање регистраторског материјала; послове доставе службених аката органа локалне управе, службе Скупштине општине - отпремање службене поште;
   - Старање о наплати административне таксе, праћење динамике обраде и рјешавања података у првостепеном управном поступку пред органом локалне управе, давање информација грађанима о надлежностима појединих органа локалне управе и самоуправе, упућивање на начин и поступак рјешавања појединих захтјева и спровођење упуства о поступању органа локалне управе са грађанима;
   - Обављање послова који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију употребе службених возила;
   - Обезбјеђивање и вршење заштите зграде Општине и свих других објеката у којима су смјештени органи Општине, јавне установе у складу са прописима;
   - Обављање послова портирске службе, послова на успостављању веза преко телефонске централе, помоћно-техничке послове у вези са употребом заставе и грба Општине, послове копирања и повезивања штампаних материјала;
   - Обављање послова текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи управе, мјесне заједнице, вршење осигурања службеника и имовине Општине, реализације набавке материјала и опреме;
   - Послове одржавања хигијене службених просторија;
   - Вршење и других послова у складу са Законом и другим прописима;

У оквиру Службе за заједничке послове организован је Одјсјек за грађански биро.