Потпредсједници општине:

 - Весна Самарџић, МСц туризма

  е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 - Мирко Мустур, дипл. инжењер поморско наутичке струке

  е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Биографије:

- Весна Самарџић, рођена 5.10.1979. године у Котору. Основну школу завршила у Рисну, а средњу туристичку школу у Херцег Новом. Дипломирала, а након тога и магистрирала на Универзитету Црне Горе - Факултету за туризам и хотелијерство, у Котору 2012. године.
Од 2001. до 2009. године радила као секретар у Мјесној заједници Баошићи. Након тога, до 2013. и од 2016. до 2017. била запослена као Координатор за мјесне заједнице у Општини Херцег Нови. Од 2013. до 2015. и од 2017. до данас била секретар Секретаријата за локалну самоуправу.
У периоду од 2012. до 2019. похађала 13 обука из области друштвених дјелатности, Ипа програма прекограничне сарадње, социјале и социјалног становања. Учествовала у студијској посјети Универзитету за науку и технологију у Суџуу, Кина 2008. у оквиру међународног техничког тренинга о заштити животне средине у трајању од 45 дана.
Објавила научне радове: „Значај хидрографских ресурса за одрживи туристички развој Црне Горе“, ВИИ Међународни научни скуп Медитерански дани Требиње 2012, Туризам: изазови и могућности – Туристичка привреда и повезане теме, стр. 343-351, Тематски зборник ИСБН 978-86-7329-096-6, ЦОБИСС.БХ-ИД 2222360, (штампано издање), Требиње и „Хидрографски ресурси као детерминанта одрживог туристичког развоја“, Зборник радова ВИИИ Мајске конференције о стратегијском менаџменту МКСМ012, стр. 759-767, ИСБН 978-86-80987-96-5 (штампано издање), Бор.
Члан СНП Црне Горе од 2000.год., члан Главног одбора и Извршног одбора СНПЦГ, потпредсједник Општинског одбора СНП, била  одборник у локалном парламенту у 2 мандата.

Мирко Мустур је инжењер поморско наутичке струке, дипломирао на Факултету за поморство у Котору. Угоститељством се бавио до 1994. године, а до 1997. је радио у Војсци Југославије, као официр по уговору. Од 1997. до 2008. био је руководилац сервиса у доо „МикроБИТ“, од 2008. до 2014. извршни директор доо „Спецтра“, а од 2014. до 2021. руководилац за пројектовање, производњу и сервис у доо „МикроБИТ“.

Мустур је био предсједник Мјесне заједнице Ђеновић у два мандата, биран је два пута за одборника Скупштине општине Херцег Нови, у једном мандату је био предсједник Извршног одбора Туристичке организације Херцег Нови.

Актуелни је предсједник Упрвног одбора “Матице Боке” и Мјесне музике Ђеновић. На посљедњим локалним изборима био је на листи Групе грађана „Нови побјеђује”.


Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 001/19 од 09.01.2019.)

Члан 89

Потпредсједник Општине

Општина има два потпредсједника.

Члан 90

Потпредсједник Општине прати рад органа локалне управе и јавних служби у областима за које га задужи предсједник општине и стара се о спровођењу политика у тим областима.
Потпредсједник Општине кога одреди предсједник Општине замјењује предсједника Општине у случају његове одсутности или спријечености да обавља функцију, у оквиру овлашћења која му предсједник повјери.
Мандат потпредсједника траје колико и мандат предсједника Општине.
Изузетно, у случају престанка мандата предсједника Општине, потпредсједнику Општине кога одреди Скупштина да врши функцију предсједника Општине, мандат траје до избора новог предсједника Општине, у складу са законом.

Члан 91

Потпредсједнику Општине престаје мандат прије истека времена на које је изабран разрјешењем, подношењем оставке и по сили закона.

Члан 92

Потпредсједник Општине може бити разрјешен прије истека мандата уколико послове које му повјери предсједник Општине не обавља у складу са законом.
Потпредсједник Општине може поднијети оставку, о чему обавјештава предсједника Општине.
Потпредсједнику Општине престаје мандат по сили закона у случајевима утврђеним за престанак мандата по сили закона предсједнику Општине.