Главна градска архитектица: Марина Секулић

звање: Спец. Сци. Архитектуре

тел/фаx: 031 322-640

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби главног градског архитекте општине Херцег Нови, 13.03.2024. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби главног градског архитекте општине Херцег Нови, 10.12.2019. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби главног градског архитекте Општине Херцег-Нови, 30.10.2019. године


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/18 од 24.08.2018, 10/19, 39/19)

Члан 25a

 Служба главног градског архитекте врши стручне и друге послове за остварење функције градског архитекте а односе се на:

-израду политика,стратегија,пројеката и програма за унапређење квалитета и културе просторног и архитектонског обликовања;

-учествује у изради прописа из области планирања ;

-давање сагласности на идејно рјешење зграде,трга и осталих јавних површина у насиљима;

-провјерава усаглашеност идејног рјешења са урбанистичким пројектом;

-спроводи смјернице развоја архитектуре прописивањем истих за усклађивање спољног изгледа објекта;

-обезбјеђује и промовише најбоље праксе у области урбанизма и архитектуре;

-прописује смјернице за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката;

-давање сагласности у погледу спољног изгледа привременог објекта;

-израду програмског задатка за урбанистички пројекат;

-вршење послова из домена планирања простора сходно члану 217 и 218 Закона о планирању и изградњи објеката (“Сл.лист ЦГ” број: 64/17,44/18);

-остваривање сарадње са надлежним органима,невладиним сектором и корисницима простора из домена надлежности Службе;

-слободан приступ информацијама из области које покрива;

-припрема информације и извјештаје из своје надлежности за потребе предсједника и скупштину;

-друге послове из своје надлежности у складу са законом и другим прописима.