Poštovani posjetioci,

za preuzimanje planova (svi u formatu .pdf) koji su po količini podataka zahtjevniji, predlažemo da koristite desni klik i izbor Save link as.. ili Save target as... i otvorite plan tek po preuzimanju na svoj računar.


Godišnji plan izdavanja energetskih dozvola za 2019 godinu (pdf, 522 kB)

Lokalni ekološki akcioni plan opštineHerceg-Novi (.pdf, 12,6MB)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 31/06)

Lokalni plan akcije uključenja Roma, Egipćana i Aškalija2010-2015 (pdf, 307kB)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 40/09)

Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti  2010-2015 (pdf, 331kB)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 08/10)

Lokalni plan za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade 2009-2013 (.pdf, 362kB)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 16/09)  

Akcioni plan za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi Opštine Herceg-Novi (2013-2014 godina)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 39/13)

Lokalna studija stanovanja romske i egipćanske populacije u Opštini Herceg-Novi (.pdf, 4MB)
(usvojena na 16. redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg-Novi od 11.3.2014. godine)