Rukovoditeljka Službe: Nataša Musić Potkonjak

zvanje: dipl. pravnica

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa, Objavljeno dana 16.03.2022. godine


Izvještaj o radu za 2018. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2019. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2020. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2021. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2022. godinu Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa


Program rada za 2020. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Program rada za 2021. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Program rada Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa za 2022. godinu

Program rada Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa za 2023. godinu


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 26

Služba za izradu i praćenje usaglašenosti propisa vrši poslove koji se odnose na:

   - Davanje pravnog mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
   - Vrši pripremu i procjenu analize uticaja odluka i dr.propis (RIA) koje donosi Skupština i Predsjednik opštine;
   - Davanje mišljenja na odluke i druge opšte akte koje donosi predsjednik opštine i Skupština opštine;
   - Davanje saglasnosti na nacrte i predloge opštinskih propisa;
   - Izradu propisa i pojedinačnih akata po nalogu predsjednika Opštine ili lica kojeg on ovlasti;
   - Koordinira rad i učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i akata iz nadležnosti Opštine;
   - Pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu opštinskih propisa;
   - Praćenje primjene Statuta Opštine Herceg Novi;
   - Informisanje predsjednika opštine o usaglašenosti propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom i usaglašenosti sa zakonodavstvom Evropske unije;
   - Predlaganje predsjedniku opštine obustavljanje od izvršenja opštih akata ili pojedinih njihovih odredbi koje nijesu u saglasnosti sa Statutom i drugim aktima lokalne samouprave;
   - Inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata javnih preduzeća i službi čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
   - Obavještavanje organa o propustima kod pripreme normativnih akata;
   - Obezbjeđivanje metodološkog jedinstva, normativno-tehničke i jezičke valjanosti, kao i redigovanje konačnog teksa nacrta, odnosno predloga odluka i drugih pravnih akata;
   - Rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Službe;
   - Pripremu informacija, analiza i obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga.