Rukovoditeljka Službe: Nataša Musić Potkonjak

zvanje: dipl. pravnica

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa, Objavljeno dana 16.03.2022. godine


Izvještaj o radu za 2023. godinu Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2022. godinu Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2021. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2020. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2019. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Izvještaj o radu za 2018. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa


Program rada za 2020. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Program rada za 2021. godinu Službe za praćenje usaglašenosti propisa

Program rada Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa za 2022. godinu

Program rada Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa za 2023. godinu

Program rada Službe za izradu i praćenje usaglašenosti propisa za 2024. godinu


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 26

Služba za izradu i praćenje usaglašenosti propisa vrši poslove koji se odnose na:

   - Davanje pravnog mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
   - Vrši pripremu i procjenu analize uticaja odluka i dr.propis (RIA) koje donosi Skupština i Predsjednik opštine;
   - Davanje mišljenja na odluke i druge opšte akte koje donosi predsjednik opštine i Skupština opštine;
   - Davanje saglasnosti na nacrte i predloge opštinskih propisa;
   - Izradu propisa i pojedinačnih akata po nalogu predsjednika Opštine ili lica kojeg on ovlasti;
   - Koordinira rad i učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i akata iz nadležnosti Opštine;
   - Pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu opštinskih propisa;
   - Praćenje primjene Statuta Opštine Herceg Novi;
   - Informisanje predsjednika opštine o usaglašenosti propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom i usaglašenosti sa zakonodavstvom Evropske unije;
   - Predlaganje predsjedniku opštine obustavljanje od izvršenja opštih akata ili pojedinih njihovih odredbi koje nijesu u saglasnosti sa Statutom i drugim aktima lokalne samouprave;
   - Inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata javnih preduzeća i službi čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
   - Obavještavanje organa o propustima kod pripreme normativnih akata;
   - Obezbjeđivanje metodološkog jedinstva, normativno-tehničke i jezičke valjanosti, kao i redigovanje konačnog teksa nacrta, odnosno predloga odluka i drugih pravnih akata;
   - Rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Službe;
   - Pripremu informacija, analiza i obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga.