Poštovani posjetioci,

za preuzimanje koristite desni klik i izbor Save link as.. ili Save target as... i otvorite akt  po preuzimanju na svoj računar. Sa lijevim klikom otvarate akt u novom prozoru.

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Herceg Novi
  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi
  2. Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi
 1. Odluka o dodjeli nagrada Opštine Herceg Novi
 2. Odluka o lokalnim administrativnim taksama
 3. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
 4. Odluka o upotrebi simbola Opštine Herceg Novi
 5. Odluku o visini boravišne takse
 6. Odluku o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa u Turističkoj organizaciji Opštine Herceg Novi
 7. Odluka o radnom vremenu
 8. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
 9. Odluka o načinu i rokovima plaćanja turističke takse
 10. Odluka o porezu na nepokretnosti Opštine Herceg Novi
 11. Odluka o komunalnom redu
 12. Odluka o osnivanju skloništa za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa
 13. Odluka o  kućnom redu u stambenim zgradama
 14. Odluka o stipendiranju studenata poslije završene prve godine studija
 15. Odluka o uslovima i kriterijumima za otkup izgrađenog građevinskog zemljišta
 16. Pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti
 17. Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade
 18. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Herceg Novi
 19. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Herceg Novi
 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Herceg Novi
 21. Odluka o naknadi za urbanu sanaciju