zgradaohn2024Javna rasprava na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Herceg Novi („Sl. list CG-opštinski propisi“ br 12/21) u trajanju od 15 dana, održaće se počev od 23.04. zaključno sa 13.05.2024. godine. Javnu raspravu će sprovesti Uprava lokalnih javnih prihoda.

zgrada OHNnslJavna rasprava na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama trajaće od 30. januara do 13. februara 2023. godine, a sprovešće je Uprava lokalnih javnih prihoda.

NasFr20112017Opština Herceg Novi obavještava građane da je danas počela sa radom posebna komisija sa zadatkom popisa i premjera svih nepokretnih objekata na teritoriji našeg grada, kako bi se pravedno i ispravno utvrdila visina poreza na nepokretnosti na teritoriji opštine Herceg Novi.

hercegnoviIz Uprave lokalnih javnih prohoda obavještavaju sva fizička i pravna lica na teritoriji Opštine Herceg Novi da će u narednom periodu biti pojačana kontrola naplate boravišne takse.