Ako se atraktivnost turističkih mjesta vrednuje po njihovim izletištima i  kupalištima, odnosno plažama, onda za Herceg-Novi možemo slobodno reći da je u preimućstvu u odnosu na druge centre u svom bližem i daljem okruženju. U tom smislu, hercegnovska izletišta i kupališta možemo podjeliti, u odnosu na udaljenost na:

  • spoljni dio Bokokotorskog zaliva: Rose, Žanjic, Mirište, Mamula, Plava špilja, uvala Trašte, Bigovo, poluostrvo Luštica....
  • prema hercegnovskoj rivijeri: Meljine, Zelenika, Kumbor, Đenovići, Baošići, Bijela i Kamenari...
  • unutrašnjost Bokokotorskog zaliva: Morinj, Risan, Perast, ostrva Sv. Đorđe i Gospa od Škrpjela, Kotor, Prčanj, Stoliv, Lepetani, Tivat...
  • izletišta šireg područja:

- izletišta Crnogorskog primorja: Budva, Bečići, Miločer, Sveti Stefan, Petrovac, Bar, Ulcinj, Ada Bojana....

- planinsko zaleđe: Orjen, Mojdež, Žvinje i Vratlo...

- kontinentalni dio Crne Gore: Lovćen, Cetinje, manastir Ostrog, Žabljak, Skadarsko jezero...

ROSE- malo ribarsko mjesto na sjeverozapadnoj obali poluostrva Luštica, naspram Herceg Novog, udaljeno 1,7 nautičkih milja ( 1 nautička milja= 1852 m). Rose su tipična mediteranska varošica sa kućama koje su zbijene i poređane ispred pristaništa-rive. Nekada je ovo bila stara grčka naseobina Punto Roza koju su Saraceni ( tako u srednjem vijeku Evropljani nazivaju Arape), porušili 867. godine. Od tog vremena, Rose nisu uspjele povratiti svoju pređašnju slavu. Značaj Rose spominje se i u zapisima vizantijskog cara Konstantina Profirogenita 841. godine. S obzirom na svoj položaj i zaštićenost od vjetrova, Rose su u prošlosti često služile kao sklonište za jedrenjake, a jedno vrijeme tu je bila carina i Lučka kapetanija, kao i karantin za moreplovce koji su ulazili u Boku. Rose  su uglavnom izgrađene u XVII i XVIII vijeku, u periodu zlatnog doba bokeljskog pomorstva, kada su mnogi Luštičani svojim jedrenjacima plovili Sredozemljem i drugim morima svijeta. U Rosama se nalazi pravoslavna crkva Sv. Trojice, oko koje je groblje gdje su sahranjeni poznati pomorski kapetani. Tu je i crkva Sv. Gospe, sagrađena 1783. godine od strane mletačkog vojskovođe Antonija Alberta. Inače, čitave Rose, kao i poluostrvo Luštica, bremenito je arheološkom iskopinama, a posebno su interesantna hidro-arheološka iskopavanja, na kojima su pronađena topovska đulad, sidra, keramika, kao i jedan stari španski brod s početka XVI vijeka, koji je doživio brodolom prevozeći keramiku za bosanske dinastije. Samo mjesto je okruženo bujnom mediteranskom vegetacijom: borovima, čempresima, maslinama, rogačima... Tu se nalazi i mala pješčana plaža „Malo Rose“ nedaleko od luke, u pravcu sjevera, idealno mjesto za one koji žele da se odmaraju i miru i tišini, sanjajući minule vjekove. Tokom čitave godine Rose su povezane stalnom brodskom linijom sa Herceg Novim, a u ljetnim danima turističke brodice navraćaju i više puta na dan. Rose treba vidjeti i doživjeti, gledajući sa njihovih karakterističnih vidikovaca (Belvedera). Tad ćeš, putniče namjerniče, možda i otkriti neku od tajni minulih vjekova.

Uvala ŽANJICA - južno od naselja Rose, na udaljenosti oko 2,7 nautičkih milja od Herceg Novog, nalazi se izuzetno atraktivna uvala Žanjica, u ambijentu starih maslinjaka, bujne vegetacije i azurno plavog mora. Plaža u uvali zaštićena je od jakih udara talasa rtom Arza; duga je preko 300 m i široka do 15 m , sa bijelim oblucima, i na nju se može smjestiti preko 1000 kupača. U ljetnjim danima u uvalu se stiže redovnom brodskom linijom koja saobraća više puta na dan, ali i brojnim brodicama koji prevoze zaljubljenike u ovaj iskonski prirodni ambijent. Pored malog pristaništa, na samoj obali, nalaze se restorani sa tipičnom mediteranskom kuhinjom, ali ima i specijaliteta kontinentalne crnogorske kuhinje. Uvala Žanjica spada u jedno od najatraktivnijih hercegnovskih izletišta i kupališta, koje se svake godine sve više omasovljava. Neposredno uz plažu nalazi se crkva Sv. Jovana koja datira iz 1881. godine, a sagrađena je na ruševinama stare istoimene crkve.

Uvala MIRIŠTE- je nerazdvojni dio ovog pejzaža, smještena između Žanjica i rta Arza, odnosno istoimene utvrde, ispred kojih se nalazi školj-ostrvce Žanjica, po kome je plaža i dobila ime. Ostrvce nazivaju i Mala Gospa, a danas je tu manastir-crkvica Vavedenje Presvete Bogorodice.

PLAVA ŠPILJA- je najljepša, najatraktivnija i zasigurno najinteresantnija prirodna tvorevina ove vrste na čitavom Sredozemlju. Nalazi se na poluostrvu Luštici, između uvale Zlatna luka i rta Mokra gora, udaljena oko 5,6 nautičkih milja od Herceg Novog. Ispod klifa visokog oko 30 metara nastala je pećina sa dva otvora, poznata po svom turističkom nazivu Plava špilja, i ona je jedna u nizu od uvale Dobreč pa do zaliva Trašte. Viši otvor ima oko 4 m i nalazi se na jugoistočnoj strani, dok je drugi daleko manji, na jugozapadnoj strani. Presudnu ulogu u njenom nastajanju imala je abrazija( rad mora), tako da je unutrašnjost pećine skoro okruglog oblika, dok je tavanica u vidu svoda. Od nivoa mora pa do vrha tavanice ima oko 9 m, a dubina mora je između 3 i 4 metra. Površina pećine na morskom nivou je 100 m2. Tokom sunčanih ljetnjih dana, a naročito prije podne, sunčevi zraci se odbijaju od površine mora i reflektuju u unutrašnjost pećine, kroz manji otvor, dajući moru specifičnu nijansu plave boje, kao i samom svodu pećine, po čemu je i dobila svoje popularno ime Plava špilja. Zbog rezonantnosti, običan ragovor u pećini se pretvara u eho. U Plavu špilju se ulazi manjim turističkim brodicama, i to je uz nezaboravno kupanje, u azurno plavom moru-poseban doživljaj kome se istinski zaljubljenici u more i prirodne fenomene uvijek iznova vraćaju i raduju.

Ostrvo LASTAVICA - MAMULA je danas napuštena tvrđava, koja u sezoni postaje omiljeno turističko izletište. Ovo ostrvo-tvrđava je prilično zapostavljeno u odnosu na svoj istorijski značaj i atraktivnost. Danas je to carstvo galebova i ljubitelja osame.

Poluostrvo LUŠTICA- nazivaju i crnogorska Sveta Gora, i ne bez razloga.

Danas se na poluostrvu nalazi 19 aktivnih crkava, koje su ujedno i izuzetno vrijedni spomenici kulture. Poluostrvo se nalazi jugoistočno od Herceg Novog, na površini od 47 km2, pružajući se u dužini od 13.2 km i najvećoj širini od 5,9 km. Od pravca Tivta povezno je sa Jadranskom magistralom. Po predanju, ime Luštica poluostrvo je dobilo po svom izgledu, ličeći na ljusku, a po drugom tumačenju, od riječi lug (luški). Poluostrvo se prvi put spominje za vrijeme srpskog kralja Radoslava ( 1223-1234) koji je Lušticu darivao Kotoru, da bi kasnije to darivanje bilo potvrđeno i od cara Dušana. Luštica je egzistirala i kao posebna opština u periodu od 1826-1944. godine, kada je većim sjeverozapadnim dijelom pripala opštini Herceg Novi, a jugoistočnim opštini Tivat. Na svom pečatu imala je lik Sv. Arhanđela Mihaila. Sa školstvom se započelo u Radovanićima 1879. godine. Od brojnih crkava, pomenućemo prvenstveno one koje teritorijalno pripadaju opštini Herceg Novi. U selu Klinci su to crkve: Sv. Trifuna, Sv. Arhanđela Mihaila, Sv. Save i crkva Sv. Pantelije. U selu Mrkovi  crkva Sv. Petra i crkva Sv. Lazara. U selu Zabrđe crkva Sv. Gospođa, Sv. Neđelja i Sv. Andrija. U selu Radovanići je jedna od najstarijih crkava u ovom kraju, crkva Sv. Nikole, koja je po predanju sagrađena 1117. godine, a isto predanje kaže da ju je osveštao Sv. Sava. Tu su i crkva Sv. Georgija i Sv. Bogorodice. U selu Brguli je i crkva Sv. Petra, koja je nosila ime i Sv. Vartolomeja, a predanje kaže da je osveštana od strane Petra I Petrovića Njegoša. Luštica je nadaleko poznata po svojim maslinama, a u ovom kraju svi običaji su vezani za maslinovo drvo, koje se smatra svetim drvetom. Uz ulje poznati su i luštički pršut, sir i rakija, maginjača.

Masiv ORJENA- zahvata preko 400 ha i prostire se na teritoriji tri države i pet opština. To je najveće i najpoznatije zaleđe Herceg Novog, koje je od davnina privlačilo ne samo turiste, već i naučnike iz cijelog svijeta, zbog svog specifičnog geografskog položaj, geomorfoloških, geoloških, speleoloških, florističkih i drugih specifičnosti. To je čudesni splet mediteranskih i alpskih kontrasta, koji se međusobno prožimaju sa brojnim endemskim vrstama flore i neponovljivim prirodnim fenomenima. Ako u Herceg Novi dođete u maju, tada se istog adana možete i kupati u moru, i skijati na snijegom pokrivenom Orjenu, planini koja je sa svojim najvišim vrhom (1895 m) najviša na južnom Jadranu.

Poznatija izletišta u ovom području su Vratlo, mjesto udaljeno 15 km od Herceg Novog, a pravolinijski od obale mora samo 7 km, na visini od 1160 m.n.v. izgrađen je planinarski dom „ Za Vratlom“, kapaciteta 50 ležaja, sa vodom i strujom preko agregata. Od grada do doma ima 3 sata hoda, s tim da dvije trećine ovog rastojanja može se preći i prevoznim sredstvima, asfaltnim putem koji se odvaja na magistrali u Meljinama, a od motela "Borići" ( 800 m.n.v.) predstoji još oko sat hoda do doma. Staze su markirane i od doma vode u 15-ak najatraktivnijih destinacija na masivu: vidikovaca, arheoloških i speleoloških lokaliteta, kulturno-istorijskih spomenika i sl. Među njima ističe se najveći vrh masiva Orjena, Zubački kabao, visok 1895 m.n.v. Do njegovog podnožja može se stići asfaltnom cestom Herceg Novi- Crkvice. Tu je i Subra (1679m), najbolji vidikovac na Orjenu, Subrin amfiteatar- Markov krš (1410 m) jedan od najzanimljivijih detalja primorskih Dinaroida, staza Vilinog guvna (1410 m) i Radoštaka (1446 m), kružna staza oko Jedića (1466 m ) i dr.

Etimologija riječi Orjen je latinskog porijekla i pretpostavlja se da je iz vremena nastanka Istočnog rimskog carstva. Za lijepog vremena Orjen se vidi, sa zapadne obale Italije (Gargano) i to je jedini vrh na istočnoj obali Jadranskog mora koji se vidi iz Italije, tako da je za Rimljane to bio istočni navigacioni orijentir ( lat. oriensentis- dizati se, rasti, izlaziti). Lokalna dijalekatska transformacija ovom latinskom toponimu dala je sadašnji izraz Orjen. Posjete planinarskom domu najavljuju se Palninarsko-smučarskom društvu "Subra".