Raspodjele sredstava  Budžeta Opštine Herceg Novi  nevladinim organizacijama po predlogu Komisije – po prijavama pristiglim na konkurs:


Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 001/16 od 13.01.2016, 012/17 od 27.03.2017 )

Registar nevladinih organizacija na teritoriji Opštine Herceg Novi  (sajt Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Vlade Crne Gore)

Referenti za odnose sa NVO

tel: 031 321-052, lokal 259