Starješina: Nenad Đorđević, Glavni administrator

zvanje: dipl. pravnik

tel: 031/321-564
faks: 031/322-562
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe glavnog administratora, Objavljeno dana 04.03.2024. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Glavnog administratora, Objavljeno dana 01.03.2022. godine


 Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 28

Služba glavnog administrator vrši stručne i druge poslove koji se odnosi na:
- Rješavanje u drugostpenom upravnom postupku,
- Vršenje nadzora nad radom lokalne uprave,
- Staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova javne uprave,
- Izvršavanje akta predsjednika opštine koji donosi u ostvarivanju funkcija usmjeranja i koordinaranja rada i vršenja nadzora na radom lokalne uprave,
- Predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja nepravilnosti u radu lokalne uprave,
- Pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine,
- Pripremu izvještaja za predsjednika opštine u stanju u pojedinim oblastima i nadležnosti organa lokalne uprave sa mišljenjem i predlogom mjera,
- Upravni postupak za slobodan pristup informacija iz svog djelokruga,
- Vršenje drugih poslova u skladu sa Zakonom, odlukama skupštine i predsjednika Opštine.