Glavna gradska arhitektica: Marina Sekulić

zvanje: Spec. Sci. Arhitekture

tel/fax: 031 322-640

e-adresa :Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi glavnog gradskog arhitekte opštine Herceg Novi, 13.03.2024. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi glavnog gradskog arhitekte opštine Herceg Novi, 10.12.2019. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi glavnog gradskog arhitekte Opštine Herceg-Novi, 30.10.2019. godine


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 30/18 od 24.08.2018, 10/19, 39/19)
 
Član 25a
 
 Služba glavnog gradskog arhitekte vrši stručne i druge poslove za ostvarenje funkcije gradskog arhitekte a odnose se na:
 
-izradu politika,strategija,projekata i programa za unapređenje kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja;
 
-učestvuje u izradi propisa iz oblasti planiranja ;
 
-davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade,trga i ostalih javnih površina u nasiljima;
 
-provjerava usaglašenost idejnog rješenja sa urbanističkim projektom;
 
-sprovodi smjernice razvoja arhitekture propisivanjem istih za usklađivanje spoljnog izgleda objekta;
 
-obezbjeđuje i promoviše najbolje prakse u oblasti urbanizma i arhitekture;
 
-propisuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata;
 
-davanje saglasnosti u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta;
 
-izradu programskog zadatka za urbanistički projekat;
 
-vršenje poslova iz domena planiranja prostora shodno članu 217 i 218 Zakona o planiranju i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj: 64/17,44/18);
 
-ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima,nevladinim sektorom i korisnicima prostora iz domena nadležnosti Službe;
 
-slobodan pristup informacijama iz oblasti koje pokriva;
 
-priprema informacije i izvještaje iz svoje nadležnosti za potrebe predsjednika i skupštinu;
 
-druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima.